Spoštovani, da bi pravočasno prejeli vaš Nespresso paket, načrtujte svoja naročila v skladu s prihajajočimi prostimi dnevi.  PODROBNOSTI.

BREZPLAČNA POŠTNINA ZA VSAKO NAROČILO

 

%
×
Pravna osnova
03.09.2018.

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletne strani Nespresso Slovenija

Hvala vam za obisk naše spletne strani. Prosimo, da pazljivo preberete Pogoje, vsebovane v tem dokumentu, ker namreč vsaka uporaba te spletne strani predstavlja sprejem Pogojev, navedenih v tem besedilu.

V okviru te spletne strani se izrazi »mi«, »nas«, »naši« in »Nespresso« nanašajo na:

V primeru uporabe besed »mi«, »nas«, »naši« in »Nespresso«, nastopa gospodarska družba SF1 Coffee d.o.o., ki kot imetnik franšize Nespresso za področje Slovenije, sicer pri poslovanju nastopa v lastnem imenu in za svoj račun, vendar uporablja ime blagovne znamke »Nespresso«,

»Vi« se nanaša na katero koli osebo, ki dostopa v in/ali uporablja to spletno stran.

 

1.     Obvestilo o zasebnosti na spletni strani

Vsi osebni podatki ali gradivo, posredovani tej Spletni strani, so obravnavani pod pogoji, navedenimi v Obvestilu o zasebnosti, ki se nahaja na tej Spletni strani.

 

2.     Pravice intelektualne lastnine
Vse avtorske pravice, logotipi in druge pravice intelektualne lastnine v vseh besedilih, slikah in drugih gradivih na tej Spletni strani so last Nespressa ali se uporabljajo z dovoljenjem dejanskega lastnika.

Uporabnik te strani glede na obseg ali vrsto uporabe spletne strani, ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, obliko ali drugimi elementi Spletne strani. Vsi elementi spletne strani so zavarovani z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Vsebina naše Spletni strani in zlasti besedila, blagovne znamke, logotipi, diagrami, fotografije, video posnetki, zvoki, glasba, montaža, oblikovanje, znanje, tehnologija, izdelki ter proizvodni in organizacijski procesi, so last Nespresso in se uporabljajo z dovoljenjem lastnikov in so zato ustrezno zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti in vsemi drugimi veljavnimi pravnimi sredstvi za zaščito intelektualne in industrijske lastnine Razen če je v teh Pogojih drugače določeno, ničesar v vsebini naše  spletne strani ni mogoče razlagati kot podelitev licence ali pravice do uporabe vsebine na naši Spletni strani.

Nespresso je zaščitni znak Société des Produits Nestlé S.A. Vse pravice pridržane.

Zaščitni znaki, logotipi, liki in storitvene znamke (skupaj »Zaščitni znaki«), prikazani na tej Spletni strani, pripadajo Société des Produits Nestlé S.A, delu Nestlé Skupine.

Uporaba/zloraba Zaščitnih znakov, prikazanih na tej Spletni strani, ali katere koli druge vsebine na tej Spletni strani, je dovoljena edino tako, kot je to predvideno s temi Pogoji. Nespresso bo za varovanje pravic intelektualne lastnine uporabil vsa zakonita sredstva.

 

3.     Uporaba spletne strani

Na to spletno stran lahko prosto vstopate, jo  pregledujete, lahko jo kopirate, posamezne dele ali celoto lahko natisnete, naložite na drug medij ali jo za namen distribucije drugim posameznikom pošiljate naprej. To lahko storite pod pogojem, da ne kršite avtorskih pravic in drugih vrst lastništva ter tako, da take reprodukcije, kopije ali natisnjene vsebine,  vsebujejo nedvoumen in jasen zaščitni znak osnovnega dokumenta. Kakršna koli reprodukcija katerega koli dela te spletne strani se ne more prodajati ali distribuirati v komercialne namene in se ne more spreminjati ali vključevati v katero koli drugo delo, publikacijo ali spletno stran.

Kakršna koli druga uporaba, vključno z reproduciranjem, spreminjanjem, distribucijo, prenosom ali prenašanjem Spletne strani v celoti ali delno in na kakršenkoli način, je strogo prepovedana, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja Nespressa.
Nespresso ne jamči, da uporaba katere koli vsebine spletne strani, ne bo kršila pravic tretjih oseb.

 

4.     Informacije, ki se ne štejejo za zaupne

Vsi osebni identifikacijski podatki in podatki, ki jih uporabniki na spletnem mestu vnesejo preko interneta, so zaščiteni in obdelani v skladu z Nespressovi pravili o varovanju zasebnosti (povezava). Nespresso vam priporoča, da skrbno preberete pravila o varovanju zasebnosti, preden navedete svoje osebne identifikacijske podatke in informacije.
Vse druge informacije ali vsebina, vključno z vsemi podatki, vprašanji, pripombami, predlogi, idejami, grafi itd, ki so Nespressu sporočenih prek interneta, elektronske pošte ali kako drugače, niso in ne bodo obravnavane zaupno in kot izključna pravica oseb, ki jih sporočajo. Vse, kar ste dali na spletno stran Nespresso ali pošljete, postane last Nespresso in se lahko prosto uporablja za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno na razmnoževanje, distribucijo, prenašanje, pošiljanje in objavo na internetu. Nespresso ima predvsem pravico, da prosto uporablja ideje, koncepte, znanje in izkušnje ali tehnike, ki so vsebovane v vsakem sporočilu, ki je bilo poslano na spletno mesto. Te informacije in gradiva se lahko uporabljajo za kateri koli namen, vključno, vendar ne omejeno na, razvoj, proizvodnjo, oglaševanje in trženje izdelkov. Za takšno uporabo osebi, ki je posredovala te informacije, ne pripada nikakršno nadomestilo ali odškodnina.

S pošiljanjem informacij prav tako zagotavljate, da je posredovano gradivo/vsebina vaša last, da ne vsebuje klevet in da uporaba s strani Nespressa ne bo predstavljala kršitve pravice tretje strani ali na drugi način kršila katerega koli veljavnega predpisa ali pravice tretjih z naše strani. Nespresso nima dolžnosti uporabe prejetih informacij.

 

5.     Izključitev odgovornosti

Vse informacije in vsebina so objavljene na naši Spletni strani, tako kot so na voljo, brez eksplicitnega ali implicitnega jamstva katere koli vrste. Nespresso ne jamči za prodajnost kakšnega izdelka ali primernost oziroma uporabnost za kakršen koli namen.
Nespresso ne odgovarja da se bodo posamezne vsebine spletne strani ujemale s pričakovanji uporabnikov, da bo stran vedno ali pravočasno na razpolago, da bo varna za uporabnika in podatki v njej resnični in pravilni.
Nasveti ali informacije, ustni ali pisni, ki jih posreduje Nespresso ali se uporabnik seznani z njimi z uporabo storitev, ki so na voljo na Spletni strani, ne dajejo nobenih jamstev, v kolikor to ni izrecno določeno v teh Pogojih.

 

6.     Omejitev odgovornosti

Na spletno stran vstopate, jo uporabljate, si jo ogledujete in jo uporabljate na lastno odgovornost in tveganje.
Uporabnik je seznanjen in se strinja, da, Nespresso in nobena od povezanih družb ali katera koli druga oseba, ki je vključena v oblikovanje, proizvodnjo in delovanje spletne strani, ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno ali drugo škodo, škodo na ugledu, ali za stroške, izgube, zmanjšanje prometa ali dobička ali kateri koli ali nastanek kakršne koli odškodninske odgovornosti (tudi če je Nespresso o možnostih nastanka škode vedel ali bi moral vedeti), ki bi uporabnikom nastala zaradi dostopa do ali uporabe Spletne strani ali njene vsebine ali zaradi nezmožnost uporabe Spletne strani ali njene vsebine.
Uporabnik kopira ali prenaša vsebino in podatke ter informacije s teh strani na svoj riziko. Nespresso ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ali okužbo z računalniškimi virusi, vdorom v uporabnikov računalnik ali druge škode na pravicah ali premoženju, zaradi vstopa v spletno stran, njeno nepooblaščeno uporabo ali nepooblaščenim prenosom vsebine oziroma podatkov. Nespresso si pridržuje pravico, da prekine v celoti ali katero koli funkcijo Spletne strani. Nespresso ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli prekinitev ali ukinitev nekaterih ali vseh funkcij na svoji Spletni stran, ki jih povzročijo dejanja ali opustitve Nespressa ali tretjih oseb.

Spreminjanje informacij

Spletna stran lahko vsebuje netočnosti ali napake. Nespresso si pridržuje pravico, da vsebino kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, popravi in ​​/ ali izboljša, vendar to ni njena obveznost.

 

7.     Razpoložljivost izdelkov / storitev

Spletna stran lahko vsebuje informacije o Nespressovih izdelkih in storitvah po vsem svetu, vendar to ne pomeni, da so dejansko na voljo na vseh trgih. To pomeni, da lahko posamezni izdelek ali storitev na slovenskem trgu ni na voljo.

 

8.     Povezave na druge spletne strani

Ko ste vstopili na Nespresso Spletne strani vas lahko le-te povežejo tudi z drugimi stranmi, s katerimi upravljajo tretje osebe. Nespresso ne sprejema nobene odgovornosti za vsebino, resničnost, uporabnost ali verodostojnost vsebine in podatkov spletnih strani tretjih oseb. Povezave so omogočene z dobrim namenom in Nespresso ne more biti odgovoren za kakršne koli morebitne naknadne spremembe drugih spletnih strani tretjih oseb, do katerih smo vzpostavili povezavo. Vključevanje na katero koli povezavo do drugih spletnih straneh ne pomeni priporočila s strani Nespressa. Priporočamo, da preučite in pazljivo preberete izjave o pravicah na vseh drugih spletnih straneh, ki jih obiščete.

 

9.     Izključitev odgovornosti

Nespresso si pridržuje pravico onemogočiti dostop do svoje Spletne strani zaradi tehničnih ali drugih težav. Nespresso ni odgovoren za povrnitev morebitne škode in stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja ali nedelovanja Spletne strani. Nespresso ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnost vsebin, objavljenih na Spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik zaradi zanašanja na objavljene vsebine.

Nespresso ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe Spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito svoje opreme pred uporabo Spletne strani.

 

10.  Prepovedana dejavnost

Prepovedana so kakršna koli dejanja, ki jih Nespresso skladno s svojo diskrecijsko pravico lahko šteje za neustrezna in/ali taka, da bi se lahko štela za nezakonita dejanja, ali kar je prepovedano s katerimi koli predpisi, ki se uporabljajo za to spletno stran, vključno, vendar ne omejujoč se na:

- Vsako dejanje, ki bi pomenilo kršitev zasebnosti (vključno s kopiranjem ali snemanjem osebnih podatkov brez soglasja posamezne osebe) ali katerih koli drugih zakonitih pravic osebe;

- Uporabo te spletne strani za obrekovanje ali klevetanje Nespressa, njegovih zaposlencev ali drugih oseb ali delovanje na način, ki ogroža dobro ime Nespressa;

- Nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, kar lahko ogrozi premoženje Nespressa ali premoženja drugih oseb in

- Objavljanje ali posredovanje katere koli nepooblaščene vsebine na to spletno stran, vključno, vendar ne omejujoč se na vsebino, ki po našem mnenju lahko povzroči nevšečnosti, škodo ali težave v sistemu ali varnostnem omrežju Nespressa ali tretje osebe, ter objava klevetniškega, rasističnega, nespodobnega in pornografskega gradiva, ali vsebine, ki vsebujejo sovražni govor, grožnje ali vzpodbuja k kateremukoli nezakonitemu dejanju.

 

Pristojnost in merodajno pravo

ZA SPLETNE STRANI, SPECIFIČNE ZA POSAMEZNO DRŽAVO

Nespresso izdelki, vsebine, besedila, ponudbe in informacije, ki se nahajajo na tej Spletni strani, so namenjeni le slovenskim uporabnikom in/ali kupcem. Nespresso ne trdi, da so izdelki in vsebina te spletne strani ustrezni ali dostopni na drugih mestih izven Slovenije. Prosimo, da se obrnete na našega lokalnega distributerja za več informacij o dostopnosti izdelkov v vaši državi. Izdelki, ki se pojavljajo na tej Spletni strani, so le vizualni prikazi in kot takšni ne predstavljajo njihove prave velikosti, barve, embalaže itn.

Z vstopom na to Spletno stran potrjujete, da se strinjate, da bodo vsi spori, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani, obravnavani in reševani po predpisih Slovenije. V primeru postopkov pred sodiščem bo pristojno sodišče v Sloveniji.

Posodabljanje pravnega obvestila

Pridržujemo si pravico do spremembe in popravkov tega obvestila. Občasno obiščite to stran, da bi pregledali te in nove dodatne informacije.

Komentiraj

Trenutno nema komentara

Podobni članki